Політика конфіденційності та файли cookie

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Оновлено 09.08.2022

Конфіденційність наших користувачів дуже важлива для нас, і ми прагнемо її захищати. Ця Політика конфіденційності та файли cookie (надалі — «Політика») пояснює, як саме ми збираємо, зберігаємо та працюємо з вашою особистою інформацією.

Ця Політика поширюється виключно на ту інформацію, яка зібрана на даному веб-сайті, тому ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності, дії або зміст ресурсів третіх сторін.

1 Визначення та роз'яснення термінів

1.1 Dystlab — торговельна марка, зареєстрована в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки товарів і послуг 26 лютого 2018 р., свідоцтво № 238304. Власник прав — фізична особа-підприємець Артьомов Віталій Євгенійович (ЄДРПОУ/ІНН 3003314690), який веде підприємницьку діяльність відповідно до чинного законодавства України. Адреса та інші дані Dystlab вказані в розділі “Адреса та реквізити”.

1.2 Dystlab є «Контролером» в розумінні Загального регламенту про захист даних ЄС 2016/679 (EU General Data Protection Regulation, далі — «GDPR»), а також «Володільцем персональних даних» в розумінні Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI.

1.3 Сайт, Веб-сайт, Dystlab Store — інформаційний ресурс, розташований в мережі Інтернет за адресою https://dystlab.store, якщо не вказане інше. Веб-сайт Dystlab Store належить Dystlab.

1.4 Користувач, Суб’єкт персональних даних (надалі — “Ви”) — дієздатна фізична особа, що досягла 18 років, дані якої Dystlab обробляють в рамках цієї Політики.

1.5 Акаунт — обліковий запис фізичної або юридичної особи на Сайті, який надає їй доступ до певних розділів Сайту та/або доступ до завантаження матеріалів. Акаунт містить персональну інформацію про користувача, що регулюється даною Політикою.

1.6 Підписка — інформаційна послуга, яку Dystlab надають вам певний термін, згідно обраного плану підписки.

1.7 Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну або юридичну особу, яка може бути за ними чітко ідентифікована.

1.8 База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

1.9 Згода суб’єкта персональних даних — добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час реєстрації на Сайті шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних.

1.10 Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій над даними, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Це може бути збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення даних тощо.

1.11 Розпорядник персональних даних, оператор — фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця персональних даних.

2 Законодавство, що регулює обробку персональних даних

2.1 Обробка ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, а також міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2.2 Обробка персональних даних користувачів, яким Dystlab надають послуги у межах Європейського Союзу (в тому числі, пов’язана з моніторингом поведінки користувачів у межах ЄС), здійснюється відповідно до Загального регламенту про захист даних ЄС  2016/679 (далі — «GDPR»).

2.3 Законодавство держав, з резидентами яких ми знаходимось у договірних відносинах, може встановлювати додаткові вимоги правового регулювання відносин, які зазначені в цій Політиці.

3 Політика конфіденційності

3.1 Ми відкрито інформуємо вас, що здійснюємо обробку ваших персональних даних та вчиняємо всі можливі та доступні заходи для збереження і захисту ваших персональних даних.

3.2 Ми обробляємо ваші персональні дані лише у випадку, якщо ви дали свою чітку згоду на обробку персональних даних, як зазначено в статті 6 GDPR або у статті 11 ЗУ «Про захист персональних даних».

3.3 Перед тим, як почати користуватися Сайтом та/або послугами Dystlab, в тому числі завантажувати матеріали з Сайту, ви зобов'язані ознайомитися з цією Політикою і виразити свою повну згоду з нею. Це здійснюється шляхом відмітки (checkbox) або в інший аналогічний спосіб, під час реєстрації акаунту на Сайті.

3.4 У разі незгоди з цією Політикою ви повинні утриматись від користування Сайтом та покинути його.

3.5 Ми можемо періодично оновлювати Політику, тому просимо вас відвідувати Сайт, щоб переконатися в тому, що ви маєте актуальну інформацію.

3.6 Персональні дані та відомості, які ми збираємо

3.6.1 Ми отримуємо інформацію, яку ви надаєте нам під час реєстрації свого акаунту на Сайті, через системи для відгуків, електронною поштою або в інший спосіб.

3.6.2 З отриманої від вас інформації ми зберігаємо ту її частину, яка необхідна для надання якісних послуг або виконання обов’язків за Договором публічної оферти (наприклад, персональна або неперсоніфікована ідентифікаційна інформація).

3.6.3 Персональні дані можуть збиратись і оброблятись автоматично, в тому числі через файли cookie.

3.6.4 Персональні дані

Персональні дані містять інформацію, яка дозволяє ідентифікувати вас серед інших осіб. До таких даних належать:

 • ваше ім’я, прізвище, по батькові (за наявності);
 • країна, в якій ви мешкаєте;
 • дата та рік вашого народження;
 • ваша фотографія;
 • ваша посада і назва суб’єкта господарювання, підприємства, установи чи організації, яку ви представляєте або власником, засновником чи учасником якої ви є (працювали або працюєте);
 • ваша поштова адреса, електронна адреса, номери контактних телефонів, ідентифікатори інших засобів зв’язку;
 • будь-яка інша особиста інформація, яку ви вносите під час реєстрації на нашому Сайті або надсилаєте нам в інший спосіб.

3.6.5 Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація

3.6.5.1 Неперсоніфікована ідентифікаційна інформація — дані виключно статистичного характеру, які самі по собі не ідентифікують конкретних фізичних або юридичних осіб, і які залежать від відвідувань Сайту користувачами. Наприклад, ця інформація може включати ІР-адресу, з якої ви здійснюєте доступ до Інтернету, дату і час доступу до Сайту, а також адреса веб-сайту, з якого ви по посиланню перейшли безпосередньо на наш Сайт.

3.6.5.2 Неперсоніфікована інформація може зберігатися в наших контактних або адміністративних базах даних у зв’язку зі співробітництвом з вами або з огляду на те, що, на нашу думку, вам може бути цікаво отримувати від нас матеріали про нашу діяльність та послуги. Це дозволяє нам більш ефективно управляти нашими відносинами, удосконалювати наші інтернет-ресурси і послуги, а також здійснювати таргетування матеріалів, які ми можемо направляти вам, за інтересами.

3.6.5.3 Ми можемо отримувати інформацію про вас з інших джерел, у тому числі із загальнодоступних джерел персональних даних: довідників, адресних книг, реєстрів, списків, каталогів, баз даних, інших систематизованих збірників відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з вашого відома, а також від третіх осіб, які допомагають оновлювати, розширювати та аналізувати наші записи; виявляти осіб, зацікавлених у наших послугах; запобігати або виявляти випадки шахрайства.

3.6.5.4 Відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних», ми не збираємо інформацію про расове або етнічне походження; про політичні, релігійні, світоглядні переконання; членство в політичних партіях та професійних спілках; про засудження до кримінального покарання; дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних, тощо.

3.7 Цілі обробки та використання персональних даних

3.7.1 Ми надаємо послуги доступу до цифрових інженерних рішень, а також інформаційного і навчального контенту як на території України, так і за її межами.

3.7.2 Ваші дані необхідні нам для забезпечення широкого кола процесів, зокрема:

 • реєстрації та/або входу в свій акаунт;
 • організації доступу до безкоштовних матеріалів, опублікованих на Сайті;
 • організації доступу до матеріалів, які розповсюджуються за платною підпискою;
 • перевірки стану активної підписки, формування списку попередніх підписок (історії);
 • надання відповіді на коментарі, відгуки, повідомлення;
 • забезпечення безпеки та протидії спробам шахрайства, протиправним діям з цифровими даними;
 • надання ефективного клієнтського обслуговування та кращого розуміння ваших потреб і інтересів;
 • персоналізації використання нашого Сайту;
 • надання вам інформації, яка, на нашу думку, може бути вам цікава;
 • надання вам відомостей і повідомлень щодо використання вами нашого Сайту (наприклад, у вигляді статистики);
 • вдосконалення контенту, функціоналу, зручності Сайту;
 • вдосконалення наших послуг;
 • інших цілей, зазначених у цій Політиці, Договорі публічної оферти;
 • вирішення будь-яких проблем, які можуть виникати у зв'язку з виконанням договірних умов і правил надання послуг, тощо.

3.7.3 Зазвичай, обов'язкові і необов'язкові запити персональних даних від нас візуально розділені. Так, поля вводу обов'язкових даних на Сайті можуть бути промарковані спеціальним символом “*”. Проте, ми однаково суворо дотримуємось захисту як обов'язкових, так і необов'язкових персональних даних. То ж якщо ви вирішили повідомити нам свої додаткові (необов'язкові) персональні дані — ми гарантуємо їх обробку з однаково надійним рівнем захисту.

3.8 Захист інформації

3.8.3 Ми використовуємо загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, ми не можемо гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами нашого регулювання.

3.8.4 Ми намагаємось забезпечити найвищий рівень безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення (в тому числі, обробки), випадкової втрати, знищення або пошкодження ваших персональних даних.

3.8.5 Ми надаємо доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до наших вимог.

3.8.6 Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

3.8.7 Ми несемо відповідальність за обробку одержаних персональних даних відповідно до вимог чинного міжнародного законодавства та законодавства України та покладаємо відповідні аналогічні зобов'язання на осіб, які мають доступ до персональних даних (у тому числі, здійснюють їх обробку) і контрагентів, з якими взаємодіємо в процесі надання вам послуг або в процесі обробки отриманої від вас інформації.

3.9 Використання особливих функцій і захищених паролями розділів

3.9.1 Сайт може містити особливі функції і захищені паролями акаунти користувачів.

3.9.2 Для використання особливих функцій або захищених паролем розділів може знадобитися ваша пряма згода з особливими умовами, що регулюють використання цих особливих функцій або захищених паролями акаунтів. Таку згоду буде запитано шляхом позначки (checkbox) «Погоджуюся» або аналогічним механізмом, що підтверджує прийняття умов.

3.10 Файли cookie

3.10.1 Аби зробити ваше перебування на Сайті максимально комфортним, нам необхідно проаналізувати поведінку і інтереси користувачів. Такий аналіз виконується за допомогою файлів cookie. Зокрема, ми використовуємо ці технології для:

 • підтримки функціоналу і зручності Сайту (наприклад, щоб ви не вводили свої дані кожен раз, коли відвідуєте Сайт);
 • збору інформації про періодичність використання Сайту;
 • персоналізації роботи з Сайтом.

3.10.2 Зазвичай інформація, яка збирається за допомогою файлів cookie, не дозволяє ідентифікувати користувачів Сайту особисто. Проте, якщо ви попередньо увійшли в свій акаунт, то файли cookie дозволять пов'язати ваші дії з інформацією вашого облікового запису.

3.10.3 Якщо ви не хочете отримувати файли cookie, то можете налаштувати у своєму браузері відхилення цих файлів. У цьому випадку, ваш браузер не буде завантажувати наші файли cookie, але ви не матиме можливості користуватися функціями Сайту в повному обсязі.

3.10.4 Ми використовуємо три типи cookie-файлів:

 • функціональні
 • аналітичні
 • комерційні

3.10.5 Ми використовуємо функціональні файли cookie, щоб з'ясувати ваші уподобання і допомогти вам користуватися Сайтом оптимально і ефективно (наприклад, автоматично обирати валюту, перемикати мову та ін.). Ці функціональні файли cookie не є суттєво необхідними для роботи Сайту, проте додають функціональності користувачам, роблячи Сайт більш зручним у використанні.

3.10.6 Ми використовуємо аналітичні файли cookie, щоб дізнатися, як відвідувачі використовують Сайт. Аналітичні файли cookie дозволяють нам виявити працюючі та непрацюючі функції Сайту, а також оптимізувати й покращити його роботу.

3.10.7 Ми використовуємо комерційні файли cookie, щоб показувати вам рекламні оголошення на інших сайтах (ретаргетинг). У цьому випадку, вам будуть показані оголошення про напрямки, які ви шукали, або переглянуті раніше уподобання (заявки).

3.11 Доступ до персональних даних

3.11.1 Ви можете звернутися до нас з запитом, чи зберігаємо (обробляємо) ми ваші персональні дані, чи ні. Запит можна надіслати на офіційну електронну адресу:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

3.11.2 Ви маєте право в будь-який час отримати доступ до своїх персональних даних і налаштувань, щоб внести до них зміни або видалити їх. Це можна зробити безпосередньо в акаунті (обліковому записі користувача). Винятком є періоди технічного обслуговування Сайту (оновлення, відновлення), а також повне закриття ресурсу.

3.11.3 Для вашої безпеки, деякі елементи персональних даних можна змінити, лише звернувшись до нашої служби підтримки через офіційну електронну пошту:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Це стосується, наприклад, повного видалення акаунту і ваших персональних даних з Сайту. Після вашого звернення, менеджери Сайту перевірять інформацію в запиті і оперативно відреагують на неї.

3.12 Передача персональних даних третім особам

3.12.1 Ми не продаємо, не передаємо в користування та не надаємо ваші персональні дані у комерційних цілях третім особам.

3.12.2 Ми маємо право розголошувати персональні дані, лише коли сумлінно вважаємо, що розголошення відповідає чинному законодавству України та міжнародному законодавству в сфері захисту персональних даних (наприклад, ІТ-провайдерам або постачальникам послуг з управління хмарними сервісами).

3.12.3 У разі необхідності або з причин, викладених у цій Політиці, персональні дані також може бути надано органам державної влади та місцевого самоврядування, судам, урядовим установам та правоохоронним органам.

3.13 Період зберігання даних

3.13.1 Ми не будемо зберігати ваші дані довше, ніж це необхідно для виконання мети, для якої вони обробляються, або для дотримання встановлених законом вимог.

3.13.2 Щоб визначити відповідний період зберігання, ми визначаємо характер і категорію персональних даних, цілі, для яких ми їх обробляємо, і чи можемо ми досягти цих цілей за допомогою інших засобів.

3.13.3 За загальним правилом, граничний час обробки персональних даних в Dystlab становить 2555 днів з моменту подання податкової звітності за період, в якому відбулася відповідна операція. Зазначений час обробки відповідає положенням Податкового кодексу України щодо строків зберігання документів, пов'язаних з нарахуванням і сплатою податків та зборів.

3.13.4 Персональні дані підлягають видаленню або знищенню з баз персональних даних у випадках, встановлених законодавством України та/або міжнародним законодавством.

3.13.5 Ми вносимо зміни на вашу вимогу в персональні дані, якщо ці дані є недостовірними або неточними.

4 Інші положення

4.1 Права суб'єкта персональних даних

4.1.1 Ви маєте право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законодавством України та міжнародним законодавством;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати інформацію про те, чи обробляються ваші персональні дані, і в який спосіб;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту, в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для вас правові наслідки.

4.1.2 Якщо ви звернетесь до нас щодо роз'яснення будь-якого з положень цієї Політики, в тому числі п. 4.1, ми надамо відповідь не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів з дня надходження запиту (крім випадків, передбачених встановлених законодавством України та міжнародним законодавством).

4.1.3 Ви можете користуватись іншими правами, відповідно до міжнародного законодавства та законодавства України про захист персональних даних.

4.1.4 Якщо персональні дані видаляються за вашим запитом, ми зберігатимемо лише такі копії інформації, які необхідні для захисту наших законних інтересів або третіх осіб, вирішення спорів або вчинення будь-якого правочину на виконання будь-якої угоди, яку ви уклали з нами.

4.2 Безпека неповнолітніх

4.2.1 Сайт не призначений для осіб віком до 18 років.

4.2.2 Ми не використовуємо наш Сайт для навмисної передачі даних від і для осіб віком до 18 років. Якщо вам менше 18 років, не надавайте нам ніяку персональну інформацію. Якщо ми встановимо, що особа віком до 18 років надала нам таку інформацію, ми докладемо необхідних зусиль для видалення цієї інформації з наших баз даних.

Адреса та реквізити

ФОП Артьомов Віталій Євгенійович
Україна, 76006, м. Івано-Франківськ, тел. +380504576819
Є платником єдиного податку 3 групи 5%
ЄДРПОУ / ІПН: 3003314690
Р/р UA463366770000026000052549394 (UAH) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банку (МФО): 336677
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Dystlab Store - магазин для инженеров

Онлайн-хаб з інженерними рішеннями для користувачів TechEditor.

Україна, м. Івано-Франківськ.

WhatsApp (українською або англійською):
+38 095 812 2046

innot needed textfoanother not needed text@dystlabdummy text.store

Visa MasterCard | DS.Store
Visa MasterCard | DS.Store

© Copyright 2019-2023 Dystlab™, Ukraine. All rights reserved.
Ми використовуємо cookies

Сайт Dystlab Store використовує файли cookie. Деякі з них необхідні для роботи сайту, інші ж допомагають нам покращити ресурс і взаємодію з користувачами (tracking cookie). Ви можете дозволити чи заборонити ці файли на своєму пристрої. Але щоб користуватися усіма функціями сайту в повному обсязі, рекомендуємо дозволити файли cookie (кнопка OK).