24/7

online

Консультуємо чатом

Публічний договір на замовлення та придбання товарів та послуг (оферта)

Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

Цей документ є офіційною та публічною пропозицією Компанії укласти договір купівлі-продажу Товарів або Послуг, представлених на сайтах Dystlab Education (https://edu.dystlab.com) та Dystlab Store (https://dystlab.store).

Даний Договір є публічним і відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх користувачів сайтів та клієнтів Компанії незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець тощо), без надання переваги одному клієнтові серед інших. Шляхом укладення цього Договору Клієнт приймає умови та порядок оформлення Замовлення, оплати, доставки, повернення Товарів або Послуг та усі інші умови Договору, в повному обсязі.

Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки "Підтвердити Замовлення", "Сплатити" або іншого аналогічного механізму на сайтах Компанії і отримання Клієнтом від Компанії підтвердження Замовлення в електронному вигляді.

1. Визначення термінів

1.1. Публічний договір (далі — "Договір") — публічна пропозиція Компанії невизначеному колу осіб укласти з Компанією договір купівлі-продажу Товарів або Послуг дистанційним способом на умовах, що містяться в цьому Договорі.

1.2. Товар або Послуга — об'єкт угоди Сторін, який був обраний Клієнтом в Інтернет-магазині Компанії і поміщений у Кошик, або вже придбаний Клієнтом у Компанії дистанційним або іншим способом.

1.3. Інтернет-магазин — сайт Компанії, який створений для реалізації Товарів та Послуг Компанії та інших Виробників мережею Інтернет. Такими сайтами є Dystlab Education (https://edu.dystlab.com), Dystlab Store (https://dystlab.store).

1.4. Компанія — фізична особа-підприємець Артьомов Віталій Євгенійович (ЄДРПОУ/ІНН 3003314690), яка веде підприємницьку діяльність відповідно до чинного законодавства України.

1.5. Клієнт — дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Компанії, робить Замовлення Товарів або Послуг в Інтернет-магазині Компанії, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.6. Сторони — Клієнт та Компанія, між якими укладається даний Договір.

1.7. Оператор — фізична особа або автоматизований механізм (бот), уповноважені обслуговувати Клієнта від імені Компанії.

1.8. Виробник — фізична або юридична особа, яка розміщує Товари або надає Послуги через Інтернет-магазин або інший сайт Компанії.

1.9. Dystlab — торгівельна марка, зареєстрована в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки товарів і послуг 26 лютого 2018 р., свідоцтво № 238304. Власник прав — Артьомов Віталій Євгенійович.

1.10. Замовлення — процесс передачі інформації від Клієнта у Компанію, пов'язаний з наміром Клієнта придбати обрані Товари або Послуги.

1.11. Кошик — автоматизований механізм, який дозволяє реалізувати Замовлення Клієнта на сайті Інтернет-магазину.

1.12. Політика конфіденційності — документ, який є невід'ємною частиною цього договору і у якому висвітлено порядок обробки, зберігання, використання персональних даних Клієнта. Політика конфіденційності розміщується на сайті Компанії.

1.13. Умови використання — документ, який є невід'ємною частиною цього договору і у якому висвітлено умови взаємодії Клієнта з сайтом Компанії. Умови використання розміщуються на сайті Компанії.

2. Предмет Договору

2.1. Компанія зобов’язується передати у власність Клієнту Товар або надати Послугу, а Клієнт зобов’язується оплатити і прийняти Товар або Послугу на умовах цього Договору.

2.2. Датою укладення цього Договору (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняття Клієнтом умов Договору вважається дата заповнення Клієнтом форми Замовлення або використання аналогічного механізму на сайті Компанії, за умови отримання Клієнтом від Компанії підтвердження Замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності або за бажанням Клієнта, цей Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Клієнт самостійно оформлює Замовлення в Інтернет-магазині за допомогою Кошика або зробивши Замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаними на сайті Компанії.

3.2. Компанія має право відмовитися від передання Замовлення Клієнтові у випадку, якщо відомості, вказані Клієнтом під час оформлення Замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. Клієнт може здійснити Замовлення в Інтернет-магазині в якості зареєстрованого(-ої) клієнта(-ки) або як гість.

3.4. Якщо Клієнт оформлює Замовлення в Інтернет-магазині в якості зареєстрованого(-ої) клієнта(-ки), він (вона) зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Компанії для виконання Замовлення: ім'я, логін, пароль, адреса електронної пошти.

3.5. Якщо замовлені в Інтернет-магазині Товари (Послуги) мають бути доставлені (надані) Клієнтові за фізичною адресою, Клієнт має також надати таку додаткову інформацію: країна, місто, адреса, контактний телефон.

3.6. Якщо Клієнт оформлює Замовлення в Інтернет-магазині в якості гостя, у формі Замовлення він (вона) може скористатися даними, які сайт пропонує за замовченням.

3.7. Найменування, кількість, код продукту (артикул), ціна обраних Клієнтом Товарів або Послуг вказуються на сайті Інтернет-магазину, а також у Кошику.

3.8. Якщо будь-якій зі Сторін Договору необхідна додаткова інформація, ця Сторона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Клієнтом, Компанія не несе відповідальності за надання якісної послуги Клієнту під час придбання Товару або Послуги в Інтернет-магазині.

3.9. Ухвалення Клієнтом умов цього Договору здійснюється за допомогою внесення Клієнтом відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Компанії або під час оформлення Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Клієнта вносяться до бази даних Компанії.

3.10. Оформлюючи Замовлення через Оператора, Клієнт також зобов'язується надати інформацію, зазначену в пп. 3.4, 3.5 цього Договору.

3.11. Клієнт несе відповідальність за достовірність наданої інформації під час оформлення Замовлення.

3.12. Детальний опис, як Компанія працює з персональними даними Клієнта, надано у Політиці конфіденційності та Умовах використання.

3.13. Щоб скористатися деякими Товарами або Послугами за призначенням, Клієнту може знадобитися додаткове обладнання, техніка, ресурси. Компанія зобов'язується попередити Клієнта про такі умови, але забезпечення цих умов в усіх випадках залежить від Клієнта. Компанія не несе відповідальності за будь-які технічні проблеми, які можуть виникати внаслідок невідповідності Товару або Послуги можливостям і умовам використання Товару або Послуги Клієнтом.

3.14. Укладаючи цей Договір, тобто акцептуючи запропоновані умови придбання Товарів або Послуг шляхом оформлення Замовлення, Клієнт підтверджує наступне:

а) Клієнт цілком і повністю ознайомлений(-на) і згоден(-а) з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він (вона) дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, і цей дозвіл діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням цього договору Клієнт підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Компанії з метою виконання цього Договору, проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Клієнт також погоджується з тим, що Компанія має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам (наприклад, Виробникам) без будь-яких додаткових повідомлень Клієнта з метою виконання Замовлення. Обсяг прав Клієнта як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

4. Ціна, термін дії, доставка Товарів та Послуг

4.1. Ціни на Товари та Послуги визначаються Компанією самостійно та вказані на сайтах Компанії. Всі ціни на Товари та Послуги визначені у гривнях України з урахуванням ПДВ та представлені у гривнях або іншій валюті.

4.2. Ціни на Товари та Послуги можуть змінюватися Компанією в односторонньому порядку. При цьому, ціна окремої одиниці Товару, вартість якої вже оплачена Клієнтом в повному обсязі, не може бути змінена Компанією.

4.3. Вартість Товару або Послуги на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки чи інших транспортних витрат. Вартість доставки Товару або Послуги Клієнт сплачує відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.4. Компанія може вказати Клієнту орієнтовну вартість доставки Товару або Послуги, якщо Клієнт звернувся з відповідним запитом до Компанії телефоном, через електронну пошту або під час оформлення Замовлення через Оператора.

4.5. Зобов'язання Клієнта щодо оплати Товару або Послуги вважаються виконаними з моменту надходження коштів на рахунок Компанії або рахунок еквайрингового сервісу, який діє в інтересах Компанії.

4.6. Розрахунки між Компанією та Клієнтом за замовлені Товари або Послуги здійснюються способами, зазначеними на сайтах Компанії.

4.7. Отримавши Товар від Компанії, Клієнт повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.8. Під час приймання Товару Клієнт або його представник своїм підписом підтверджує в товарному чеку, Замовленні або у транспортній накладній, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду, комплектності товару.

4.9. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Клієнта або його представника з моменту отримання Товару Клієнтом в місті поставки Товару.

4.10. Доставка Товарів або надання Послуг мережею Інтернет виконується за даними, які Клієнт вказав(-ла) на сайті або безпосередньо передав(-ла) Компанії у процесі взаємодії Сторін (наприклад, у месенджерах).

4.11. Тривалість надання Послуги Клієнту Компанією складає один календарний місяць, якщо інше не оговорено у позиції Послуги на сайті Компанії, або у договорі чи іншій взаємній домовленості між Сторонами (за умови підтвердження такої домовленості письмово, електронним листування або у месенджері).

4.12. Компанія має право перенести строки надання Послуги, а також скасувати надання Послуг. Якщо Клієнт попередньо сплатив Послугу і вона була скасована, вартість цієї Послуги відшкодовується Клієнту у повному обсязі, відповідно до п. 6.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Компанія зобов'язується:

5.1.1. Передати Клієнтові Товар або надати Послугу у відповідності до умов цього Договору та Замовлення Клієнта.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію щодо Клієнта і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Клієнта.

5.1.3. Забезпечити Клієнтові безпеку під час здійснення онлайн-оплати Товарів або Послуг та інших операцій на сайтах Компанії.

5.2. Компанія має право:

5.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та Послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайтах Компанії. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.2.2. Здійснювати відеозапис, аудіозапис, фотографування процесу надання Послуги Компанією Клієнту в цілях підтвердження, що така Послуга була надана Клієнту. Запис інформації у цьому випадку регулюється Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

5.3. Клієнт зобов'язується:

5.3.1. До моменту укладання цього Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Компанією на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2. На виконання Компанією своїх зобов'язань перед Клієнтом, Клієнт повинен повідомити Компанії дані, що однозначно ідентифікують його (її) як Клієнта і достатні для виконання Замовлення Клієнта.

5.4. Клієнт має право:

5.4.1. Відмовитися від використання Товарів (Послуг), які він (вона) придбав(-ла) в Компанії. Відшкодування вартості у цьому випадку регламентується положеннями п. 6 цього Договору.

6. Повернення Товару, відшкодування вартості Послуг

6.1. Клієнт має право повернути Компанії придбаний у Компанії Товар, якщо цей Товар не задовольнив його (її) за змістом, формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

6.2. Повернення Товару належної якості відбувається протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення Товару здійснюється, якщо Товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, пакування, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Клієнту за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.3. Повернення Клієнтові вартості Товару здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Компанією за умови дотримання вимог, передбачених у п. 6.1. цього Договору та чинного законодавства України.

6.4. Вартість Товару відшкодовується Клієнту шляхом банківського переказу на рахунок Клієнта.

6.5. Адресна доставка та інші транспортні витрати Компанією Клієнтові не відшкодовуються.

6.6. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Клієнт особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред'явити Компанії вимоги, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів". За умови пред’явлення вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Компанією в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

6.7. Розгляд вимог, передбачених Законом України "Про захист прав споживачів", виконується Компанією за умови надання Клієнтом документів, передбачених чинним законодавством України. Компанія не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Клієнтові внаслідок порушення Клієнтом правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.8. Клієнт не має права відмовитися від Товару належної якості, якщо такий Товар має індивідуально-визначені властивості або може бути використаний виключно Клієнтом (у тому числі, за бажанням Клієнта про нестандартні розміри, індивідуальні характеристики, унікальний зовнішній вигляд, ексклюзивну комплектацію і таке інше). Підтвердженням того, що Товар має такі індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару або інших характеристик, що вказані в Інтернет-магазині або встановлені у процесі взаємодії Сторін.

6.9. Повернення Товару у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті Компанії.

6.10. Відшкодування вартості Послуг, які були замовлені у Компанії та надані Клієнту неналежним чином, відбувається відповідно до чинного законодавства України.

7. Відповідальність

7.1. Компанія не несе відповідальності:

7.1.1. За шкоду, заподіяну Клієнтові або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару, придбаного у Компанії.

7.1.2. За неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Клієнтом недостовірної або помилкової інформації.

7.1.3. За будь-які збитки, які Клієнт отримав(-ла) внаслідок використання Товарів або Послуг, придбаних в Інтернет-магазині Компанії.

7.1.4. За будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, перериванням ділової активності тощо), що виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання сайту Компанії.

7.1.5. За якість, кількість, склад та інші характеристики Товарів та Послуг, які розміщують в Інтернет-магазині Виробники.

7.2. Товари та Послуги, а також інші матеріали на сайті Компанії надаються "як є", без будь-яких гарантій. Компанія не гарантує абсолютної точності і повноти опису матеріалів, Товарів і Послуг, що містяться на сайті.

7.3. Звертаючись до представників Компанії або Виробників, у тому числі лишаючи коментарі на сайті, Клієнт несе відповідальність, що такі повідомлення є законними, не несуть шкоди, загроз та наклепу, не ображають та не порушують авторські права, не пропагують ненависть або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, релігійною, соціальною та іншими ознаками, не містять образ на адресу конкретних осіб або організацій, а також будь-яким іншим чином не порушують чинне законодавство України.

7.4. Клієнт погоджується, що будь-яке його (її) повідомлення на сайті Компанії може бути видалено без його (її) згоди, а також безоплатно використано на розсуд Компанії. Компанія не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену користувачами сайту.

7.5. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких форс-мажорних обставин, як війна, військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Сторін після укладення цього Договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації, оформлення Замовлення або іншим чином, Клієнт надає Компанії свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України "Про захист персональних даних", без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Компанія зобов'язується не розголошувати отриману від Клієнта інформацію. Не вважається порушенням надання Компанією інформації контрагентам і третім особам (в тому числі Виробникам), що діють на підставі договору з Компанією, в тому числі для виконання зобов'язань перед Клієнтом, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Клієнт несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Компанія не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Клієнта або невідповідністю її дійсності.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, кожна зі Сторін має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Компанія має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Дата останньої редакції документу

03.12.2019

Адреса та реквізити Компанії

ФОП Артьомов Віталій Євгенійович
Адреса: Україна, 49026, м. Дніпро, вул. Василя Тютюнника 11, кв. 115
Телефон: +380504576819
Є платником єдиного податку 3 групи 5%
ЄДРПОУ / ІПН: 3003314690
Р/р UA463366770000026000052549394 (UAH) в АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Код Банку (МФО): 336677

Dystlab Store - магазин для инженеров

Онлайн-магазин для інженерів Dystlab Store. Купити готовий проект, скачати креслення, шаблон розрахунку. Професійний технічний контент для інженерів. Замовити розробку звіту, статті, науково-технічної документації.

Адреса офісу в Канаді: 223-2275 Lake Shore Boulevard West, Toronto, ON, M8V 3Y3

Адреса офісу в Україні: 76006, м. Івано-Франківськ, вул. Миколайчука Івана 17/97

Viber / WhatsApp:
+38 095 812 2046

Telegram:
t.me/dystlab_store

innot needed textfoanother not needed text@dystlabdummy text.store

Dystlab™ — торговельна марка, зареєстрована в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.02.2018, свідоцтво № 238304. Власник: фізична особа-підприємець Артьомов В. Є., ЄДРПОУ/ІНН: 3003314690.

Visa MasterCard | DS.Store
Visa MasterCard | DS.Store

© Copyright 2021 Dystlab™, Ukraine. All rights reserved.

Search